ข้อตกลงและเงื่อนไข

แก้ไขล่าสุด [พฤษภาคม 2562]

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างคุณ ไม่ว่าจะเป็นการส่วนตัวหรือในนามของนิติบุคคล (“ คุณ”) และ MIA Tech Co. Ltd ซึ่งรับผิดชอบ MIA – Micro Influencer Anyone (“ เรา”” เรา” หรือ“ ของเรา”) เกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ www.youaremia.com รวมถึงรูปแบบสื่ออื่น ๆ ช่องทางสื่อเว็บไซต์บนมือถือหรือแอปพลิเคชั่นมือถือที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงหรือเชื่อมโยงกับสิ่งนั้น "เว็บไซต์")

คุณยอมรับว่าโดยการเข้าถึงเว็บไซต์คุณได้อ่านทำความเข้าใจและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานทั้งหมดนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้คุณจะถูกห้ามไม่ให้ใช้งานเว็บไซต์อย่างชัดเจนและคุณจะต้องหยุดใช้งานทันที

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือเอกสารที่อาจโพสต์บนเว็บไซต์เป็นครั้งคราวจะถูกรวมไว้ในที่นี้โดยชัดแจ้งโดยอ้างอิง เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้ตลอดเวลาและด้วยเหตุผลใดก็ตาม

เราจะแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยการอัปเดตวันที่ "อัปเดตล่าสุด" ของข้อกำหนดในการให้บริการนี้และคุณสละสิทธิ์ใด ๆ ในการรับการแจ้งเตือนเฉพาะของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้เป็นระยะเพื่อรับทราบข้อมูลอัปเดต คุณจะอยู่ภายใต้และจะถือว่าได้รับการตระหนักและยอมรับยอมรับการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดการใช้งานที่แก้ไขโดยการใช้งานเว็บไซต์ของคุณต่อไปหลังจากวันที่โพสต์ข้อกำหนดการใช้งานที่แก้ไขดังกล่าว

ข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ไม่ได้มีไว้สำหรับการแจกจ่ายหรือใช้งานโดยบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ในเขตอำนาจศาลหรือประเทศใด ๆ ที่การกระจายหรือการใช้งานดังกล่าวจะขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับหรือที่จะทำให้เราต้องลงทะเบียนภายในเขตอำนาจศาลหรือประเทศ

ดังนั้นบุคคลเหล่านั้นที่เลือกที่จะเข้าถึงเว็บไซต์จากที่อื่น ๆ ต้องดำเนินการตามความคิดริเริ่มของตนเองและรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามกฎหมายในท้องถิ่นหากมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายของท้องถิ่น

เวบไซต์มีไว้สำหรับผู้ใช้ที่มีอายุอย่างน้อย 18 ปี บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนสำหรับเวบไซต์

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น เวบไซต์เป็นทรัพย์สินของเราและรหัสต้นฉบับ ฐานข้อมูล ฟังก์ชัน การทำงานซอฟต์แวร์ การออกแบบเว็บไซต์ เสียง วิดีโอ ข้อความ ภาพถ่าย และกราฟิกบนไซต์ (เรียกรวมกันว่า "เนื้อหา") และ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และโลโก้ที่อยู่ในนั้น (“ เครื่องหมาย”) เป็นกรรมสิทธิ์หรือควบคุมโดยเราหรือได้รับอนุญาตจากเรา และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ และกฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของประเทศไทย และอนุสัญญาระหว่างประเทศ

เนื้อหาและเครื่องหมายมีอยู่ในเว็บไซต์“ อย่างที่เป็น” สำหรับข้อมูลและการใช้งานส่วนตัวของคุณเท่านั้น ยกเว้นตามที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดการใช้งานไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์และไม่มีเนื้อหาหรือเครื่องหมายใด ๆ ที่อาจถูกคัดลอกทำซ้ำรวมเผยแพร่ทำซ้ำอัพโหลดโพสต์แสดงต่อสาธารณะเข้ารหัสแปลส่งแจกจ่ายขายลิขสิทธิ์หรือใช้ประโยชน์อย่างอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

หากคุณมีสิทธิ์ใช้งานเว็บไซต์คุณจะได้รับใบอนุญาตจำกัดในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์และเพื่อดาวน์โหลดหรือพิมพ์สำเนาของส่วนใด ๆ ของเนื้อหาที่คุณได้รับการเข้าถึงอย่างถูกต้องสำหรับส่วนตัวของคุณเอง หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไซต์นี้ใช้ เราขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้แก่คุณอย่างชัดแจ้งในและในไซต์เนื้อหาและเครื่องหมาย

การรับรองของผู้เข้าใช้

เมื่อใช้เว็บไซต์นี้คุณรับรองและรับประกันว่า:

(1) ข้อมูลการลงทะเบียนทั้งหมดที่คุณส่งจะเป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและครบถ้วน

(2) คุณจะรักษาความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวและอัปเดตข้อมูลการลงทะเบียนดังกล่าวโดยทันทีตามความจำเป็น

(3) คุณมีความสามารถตามกฎหมายและคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้;

(4) คุณไม่ได้อายุต่ำกว่า 16 ปี

(5) ไม่ใช่ผู้เยาว์ในเขตอำนาจศาลที่คุณอาศัยอยู่ [หรือหากผู้เยาว์คุณได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้ใช้เว็บไซต์

(6) คุณจะไม่เข้าใช้งานเว็บไซต์ด้วยวิธีอัตโนมัติหรือไม่ใช้คนไม่ว่าจะผ่านบอทสคริปต์หรืออย่างอื่น

(7) คุณจะไม่ใช้เว็บไซต์เพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต

(8) การใช้งานเว็บไซต์ของคุณจะไม่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ ที่มีผลบังคับ

หากคุณให้ข้อมูลใด ๆ ที่ไม่เป็นความจริงไม่ถูกต้องไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่สมบูรณ์เรามีสิทธิ์ที่จะระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณและปฏิเสธการใช้งานเว็บไซต์ในปัจจุบันหรือในอนาคต (หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง)

ลงทะเบียนผู้ใช้

คุณอาจต้องลงทะเบียนกับเว็บไซต์ คุณตกลงที่จะเก็บรหัสผ่านของคุณเป็นความลับและจะรับผิดชอบการใช้บัญชีและรหัสผ่านทั้งหมดของคุณ เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบ เรียกคืน หรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ที่คุณเลือกหากเราพิจารณาเห็นว่าชื่อผู้ใช้นั้นไม่เหมาะสม หยาบคายหรือน่ารังเกียจอื่นๆ

กิจกรรมต้องห้าม

คุณไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์เพื่อจุดประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่เราทำให้เว็บไซต์พร้อมใช้งาน เว็บไซต์นี้ไม่สามารถใช้ในการเชื่อมต่อกับความพยายามในเชิงพาณิชย์ใด ๆ ยกเว้นที่ได้รับการรับรองโดยเฉพาะหรือได้รับอนุมัติจากเรา

ในฐานะผู้ใช้ของเว็บไซต์คุณตกลงที่จะไม่:

 1. ดึงข้อมูลหรือเนื้อหาอื่น ๆ จากเว็บไซต์อย่างเป็นระบบเพื่อสร้างหรือรวบรวมโดยตรงหรือโดยอ้อมการรวบรวมการรวบรวมฐานข้อมูลหรือไดเรกทอรีโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา
 2. ใช้งานเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงการรวบรวมชื่อผู้ใช้และ / หรือที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่น ๆ เพื่อจุดประสงค์ในการส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ด้วยวิธีอัตโนมัติ
 3. ใช้ตัวแทนการซื้อหรือตัวแทนการจัดซื้อเพื่อทำการซื้อบนเว็บไซต์
 4. ใช้เว็บไซต์เพื่อโฆษณาหรือเสนอขายสินค้าและบริการ
 5. หลีกเลี่ยงปิดการใช้งานหรือขัดขวางคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์รวมถึงคุณสมบัติที่ป้องกันหรือ จำกัด การใช้หรือคัดลอกเนื้อหาใด ๆ หรือบังคับใช้ข้อ จำกัด ในการใช้งานเว็บไซต์และ / หรือเนื้อหาที่อยู่ในนั้น
 6. มีส่วนร่วมในการกำหนดกรอบหรือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต
 7. หลอกลวงหรือทำให้เราและผู้ใช้รายอื่นเข้าใจผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความพยายามใด ๆ ที่จะเรียนรู้ข้อมูลบัญชีที่มีความละเอียดอ่อนเช่นรหัสผ่านผู้ใช้
 8. ใช้บริการสนับสนุนของเราอย่างไม่เหมาะสมหรือส่งรายงานเท็จเกี่ยวกับการละเมิดหรือการประพฤติมิชอบ
 9. มีส่วนร่วมในการใช้ระบบอัตโนมัติเช่นการใช้สคริปต์เพื่อส่งความคิดเห็นหรือข้อความหรือการใช้การขุดข้อมูลหุ่นยนต์หรือเครื่องมือรวบรวมและแยกข้อมูลที่คล้ายกัน
 10. รบกวนขัดขวางหรือสร้างภาระที่ไม่เหมาะสมบนเว็บไซต์หรือเครือข่ายหรือบริการที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์
 11. พยายามปลอมตัวเป็นผู้ใช้หรือบุคคลอื่นหรือใช้ชื่อผู้ใช้ของผู้ใช้รายอื่น
 12. ขายหรือโอนโปรไฟล์ของคุณ
 13. ใช้ข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับจากเว็บไซต์เพื่อก่อกวนล่วงละเมิดหรือทำอันตรายต่อบุคคลอื่น
 14. ใช้เว็บไซต์เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามใด ๆ ในการแข่งขันกับเราหรือใช้เว็บไซต์และ / หรือเนื้อหาสำหรับความพยายามในการสร้างรายได้หรือองค์กรการค้า
 15. ถอดรหัส แยกส่วนหรือทำวิศวกรรมย้อนกลับซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ประกอบด้วยหรือทำส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์
 16. พยายามหลีกเลี่ยงมาตรการใด ๆ ของเว็บไซต์ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันหรือ จำกัด การเข้าถึงเว็บไซต์หรือส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์
 17. ก่อกวนรบกวน ข่มขู่หรือคุกคามพนักงานหรือตัวแทนของเราที่มีส่วนร่วมในการจัดหาส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์แก่คุณ
 18. ลบลิขสิทธิ์หรือประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์อื่น ๆ จากเนื้อหาใด ๆ
 19. คัดลอกหรือปรับใช้ซอฟต์แวร์ของเว็บไซต์รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ Flash, PHP, HTML, JavaScript หรือรหัสอื่น ๆ
 20. อัปโหลดหรือส่ง (หรือพยายามอัปโหลดหรือส่ง) ไวรัสม้าโทรจันหรือวัสดุอื่น ๆ รวมถึงการใช้ตัวอักษรตัวใหญ่และสแปมมากเกินไป หรือปรับเปลี่ยน ลดทอน ขัดขวางหรือรบกวนการใช้คุณสมบัติฟังก์ชั่นการทำงานหรือการบำรุงรักษาเว็บไซต์
 21. อัปโหลดหรือส่ง (หรือพยายามอัปโหลดหรือส่ง) วัสดุใด ๆ ที่ทำหน้าที่เป็นกลไกการรวบรวมหรือส่งข้อมูลแบบพาสซีฟหรือแอคทีฟรวมถึงแต่ไม่จำกัด เฉพาะรูปแบบการแลกเปลี่ยนกราฟิกที่ชัดเจน (“ gif”), 1 × 1 พิกเซล, เว็บ ข้อบกพร่องคุกกี้หรืออุปกรณ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน (บางครั้งเรียกว่า "สปายแวร์" หรือ "กลไกการรวบรวมข้อมูลแฝง" หรือ "pcms")
 22. ยกเว้นที่อาจเป็นผลมาจากเครื่องมือค้นหามาตรฐานหรือการใช้งานอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์, ใช้, เรียกใช้, พัฒนา, หรือแจกจ่ายระบบอัตโนมัติใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัด เส้นขยุกขยิก, หุ่นยนต์, ยูทิลิตี้โกง, เครื่องขูดหรือเครื่องอ่านออฟไลน์เว็บไซต์หรือใช้หรือเรียกใช้สคริปต์หรือซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต
 23. การดูหมิ่นทำให้เสื่อมเสียหรือเป็นอันตรายในความคิดเห็นของเราเราและ / หรือเว็บไซต์
 24. ใช้เว็บไซต์ในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แนวทางสำหรับการรีวิว

เราอาจให้พื้นที่ในเว็บไซต์แก่คุณเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้คะแนน เมื่อโพสต์รีวิวคุณต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้:

(1) คุณควรมีประสบการณ์โดยตรงกับบุคคล / นิติบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบ

(2) ความเห็นของคุณไม่ควรมีคำหยาบคาย ก้าวร้าว หรือเหยียดหยามเหยียดสีผิว หยาบคายหรือไม่สุภาพ

(3) ความเห็นของคุณไม่ควรมีการอ้างอิงที่เลือกปฏิบัติตามศาสนา เชื้อชาติ เพศ ชาติกำเนิด อายุสถานภาพการสมรส รสนิยมทางเพศ หรือความพิการ

(4) ความเห็นของคุณไม่ควรมีการอ้างอิงถึงกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

(5) คุณไม่ควรร่วมมือกับคู่แข่งหากโพสต์บทวิจารณ์เชิงลบ

(6) คุณไม่ควรทำข้อสรุปใด ๆ เกี่ยวกับความประพฤติตามกฎหมาย

(7) คุณไม่สามารถโพสต์ข้อความที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดใด ๆ

(8) คุณไม่สามารถจัดระเบียบแคมเปญที่ส่งเสริมให้ผู้อื่นโพสต์ความเห็นไม่ว่าจะเชิงบวกหรือเชิงลบ

เราอาจยอมรับ ปฏิเสธ หรือลบบทวิจารณ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เรามีข้อผูกมัดอย่างแน่นอนในการคัดกรองหน้าจอหรือลบความคิดเห็นแม้ว่าใครก็ตามจะเห็นว่าบทวิจารณ์ที่น่ารังเกียจหรือไม่ถูกต้องนั้น ความคิดเห็นไม่ได้รับการรับรองจากเราและไม่จำเป็นต้องแสดงความคิดเห็นของเราหรือมุมมองของ บริษัท ในเครือหรือพันธมิตรของเรา

เราจะไม่รับผิดชอบต่อการตรวจสอบใด ๆ หรือการเรียกร้องหนี้สินหรือความสูญเสียที่เกิดจากการตรวจสอบใดๆ โดยการโพสต์บทวิจารณ์คุณได้ให้สิทธิ์แก่เราที่ไม่จำกัด โดยการโพสต์บทวิจารณ์คุณได้ให้สิทธิ์แก่เราที่ไม่จำกัดเฉพาะทั่วโลกไม่มีค่าลิขสิทธิ์ชำระเต็มสิทธิ์มอบหมายให้ใช้สิทธิ์และใบอนุญาตช่วงและสิทธิ์ในการทำซ้ำดัดแปลงแปลส่งโดยวิธีใดๆ แสดงดำเนินการ และ / หรือแจกจ่ายเนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบทวิจารณ์

ใบอนุญาตการใช้งานมือถือ

สิทธิ์การใช้งาน
หากคุณเข้าถึงเว็บไซต์ผ่านแอปพลิเคชันมือถือเราจะให้สิทธิ์ในการเพิกถอน ไม่ผูกขาด ไม่สามารถถ่ายโอน และไม่จำกัดในการติดตั้งและใช้แอปพลิเคชั่นมือถือบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไร้สายที่คุณเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุมแอปพลิเคชันมือถือบนอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเคร่งครัดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบอนุญาตแอปพลิเคชันมือถือนี้ที่มีอยู่ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

คุณจะต้องไม่:

(1) แยกส่วนทำวิศวกรรมย้อนกลับถอดแยกชิ้นส่วนพยายามรับซอร์สโค้ดหรือถอดรหัสแอปพลิเคชัน

(2) ทำการดัดแปลงดัดแปลงปรับปรุงเพิ่มการแปลหรือดัดแปลงจากแอปพลิเคชัน

(3) ละเมิดกฎหมายกฎระเบียบหรือข้อบังคับใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือการใช้แอปพลิเคชันของคุณ

(4) ลบดัดแปลงหรือปิดบังประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ใด ๆ (รวมถึงประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า) ที่โพสต์โดยเราหรือผู้อนุญาตของแอปพลิเคชัน

(5) ใช้แอปพลิเคชันสำหรับความพยายามในการสร้างรายได้องค์กรการค้าหรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ไม่ได้ออกแบบหรือตั้งใจใช้

(6) ทำให้แอปพลิเคชันพร้อมใช้งานผ่านเครือข่ายหรือสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ที่อนุญาตการเข้าถึงหรือใช้งานโดยอุปกรณ์หรือผู้ใช้หลายคนพร้อมกัน

(7) ใช้แอปพลิเคชันสำหรับสร้างผลิตภัณฑ์บริการหรือซอฟต์แวร์ที่แข่งขันโดยตรงหรือโดยอ้อมในทางใดทางหนึ่งสำหรับแอปพลิเคชัน

(8) ใช้แอปพลิเคชันเพื่อส่งข้อความค้นหาอัตโนมัติไปยังเว็บไซต์ใด ๆ หรือส่งอีเมลเพื่อการค้าที่ไม่พึงประสงค์

(9) ใช้ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์หรืออินเทอร์เฟซของเราหรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของเราในการออกแบบการพัฒนาการผลิตการออกใบอนุญาตหรือการแจกจ่ายแอปพลิเคชันอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้กับแอปพลิเคชัน

อุปกรณ์ Apple และ Android
ข้อกำหนดต่อไปนี้มีผลบังคับใช้เมื่อคุณใช้แอปพลิเคชันมือถือที่ได้รับจาก Apple Store หรือ Google Play (แต่ละ“ ผู้จัดจำหน่ายแอป”) เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์:

(1) ใบอนุญาตที่มอบให้คุณสำหรับแอปพลิเคชันมือถือของเรานั้น จำกัดเพียงใบอนุญาตที่ไม่สามารถถ่ายโอนได้เพื่อใช้แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Apple iOS หรือ Android ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามกฎการใช้งานกำหนดไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการของผู้จัดจำหน่ายแอพที่เกี่ยวข้อง

(2) เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการบำรุงรักษาและสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันมือถือตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบอนุญาตใช้งานแอปพลิเคชันมือถือนี้ที่มีอยู่ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ รับทราบว่าผู้จัดจำหน่ายแอพแต่ละรายไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการจัดหาการบำรุงรักษาและบริการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันมือถือ

(3) ในกรณีที่แอปพลิเคชันมือถือล้มเหลวเพื่อให้สอดคล้องกับการรับประกันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องคุณสามารถแจ้งผู้จัดจำหน่ายแอพที่เกี่ยวข้องและผู้จัดจำหน่ายแอพตามข้อกำหนดและนโยบายของบริษัทอาจคืนเงินราคาซื้อหากมีการชำระเงินสำหรับแอปพลิเคชันมือถือและตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับผู้จัดจำหน่ายแอปจะไม่มีภาระผูกพันในการรับประกันอื่นใด ๆ เกี่ยวกับแอปพลิเคชันมือถือ

(4) คุณรับรองและรับประกันว่า (i) คุณไม่ได้อยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาหรือที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกากำหนดให้เป็น "ผู้สนับสนุนการก่อการร้าย" และ (ii) คุณไม่ได้อยู่ในรายชื่อรัฐบาลสหรัฐของบุคคลที่ต้องห้ามหรือถูก จำกัด

(5) คุณต้องปฏิบัติตามข้อตกลงของบุคคลที่สามที่บังคับใช้เมื่อใช้แอปพลิเคชันมือถือเช่นหากคุณมีแอปพลิเคชั่น VoIP คุณจะต้องไม่ละเมิดข้อตกลงการบริการข้อมูลไร้สายเมื่อใช้แอปพลิเคชันมือถือ

6) คุณรับทราบและตกลงว่าผู้จัดจำหน่ายแอปเป็นผู้รับผลประโยชน์บุคคลที่สามของข้อกำหนดและเงื่อนไขในใบอนุญาตแอปพลิเคชันมือถือนี้ที่มีอยู่ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้และผู้จัดจำหน่ายแอปแต่ละรายจะมีสิทธิ์ (และจะถือว่าได้ยอมรับสิทธิ์) ในการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในใบอนุญาตใช้งานแอปพลิเคชันมือถือที่มีอยู่ในข้อกำหนดการใช้งานนี้กับคุณในฐานะผู้รับผลประโยชน์บุคคลที่สาม

สื่อสังคมออนไลน์

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานของเว็บไซต์คุณสามารถเชื่อมโยงบัญชีของคุณกับบัญชีออนไลน์ที่คุณมีกับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม (แต่ละบัญชีดังกล่าว "บัญชีบุคคลที่สาม")โดย: (1) ให้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบบัญชีบุคคลที่สามของคุณผ่านเว็บไซต์ หรือ (2) อนุญาตให้เราเข้าถึงบัญชีบุคคลที่สามของคุณตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้ซึ่งควบคุมการใช้งานบัญชีบุคคลที่สามแต่ละรายการของคุณ

คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเปิดเผยข้อมูลการเข้าสู่ระบบบัญชีบุคคลที่สามให้กับเรา และ / หรือให้สิทธิ์การเข้าถึงบัญชีบุคคลที่สามแก่คุณโดยไม่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่ควบคุมการใช้งานของคุณของบัญชีบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องและโดยไม่บังคับให้เราจ่ายค่าธรรมเนียมใด ๆ หรือทำให้เราอยู่ภายใต้ข้อจำกัดการใช้งานใด ๆ ที่กำหนดโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามของบัญชีบุคคลที่สาม

โดยการอนุญาตให้เราเข้าถึงบัญชีบุคคลที่สามใด ๆ คุณเข้าใจว่า (1) เราอาจเข้าถึงทำให้พร้อมใช้งานและจัดเก็บ (ถ้ามี) เนื้อหาใด ๆ ที่คุณให้ไว้และเก็บไว้ในบัญชีบุคคลที่สามของคุณ ("เนื้อหาเครือข่ายสังคมออนไลน์") เพื่อให้สามารถใช้งานได้บนและผ่านเว็บไซต์ผ่านทางบัญชีของคุณ รายชื่อเพื่อนและ (2) เราอาจส่งและรับข้อมูลเพิ่มเติมจากบัญชีบุคคลที่สามของคุณตามขอบเขตที่คุณได้รับแจ้งเมื่อคุณเชื่อมโยงบัญชีของคุณกับบัญชีบุคคลที่สาม

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบัญชีบุคคลที่สามที่คุณเลือกและขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่คุณได้ตั้งค่าในบัญชีบุคคลที่สามดังกล่าวข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลที่คุณโพสต์ไปยังบัญชีบุคคลที่สามของคุณ ไซต์

โปรดทราบว่าหากบัญชีบุคคลที่สามหรือบริการที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้งานได้หรือการเข้าถึงบัญชีบุคคลที่สามของเรานั้นถูกยกเลิกโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามเนื้อหาเครือข่ายสังคมอาจไม่สามารถใช้งานได้บนและผ่านเว็บไซต์ คุณจะสามารถปิดการเชื่อมต่อระหว่างบัญชีของคุณบนเว็บไซต์และบัญชีบุคคลที่สามได้ตลอดเวลา

โปรดทราบว่าความสัมพันธ์ของคุณกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับบัญชีบุคคลที่สามของคุณได้รับการรับรองโดยข้อตกลงของคุณกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามดังกล่าว เราไม่พยายามตรวจสอบเนื้อหาใด ๆ ในเครือข่ายโซเชียลเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงเพื่อความถูกต้องถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เป็นการละเมิดและเราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ในเครือข่ายสังคมออนไลน์

คุณรับทราบและตกลงว่าเราอาจเข้าถึงสมุดที่อยู่อีเมลของคุณที่เชื่อมโยงกับบัญชีบุคคลที่สามและรายชื่อผู้ติดต่อของคุณที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์มือถือหรือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตของคุณเพื่อจุดประสงค์ในการระบุและแจ้งให้คุณทราบว่าใช้เว็บไซต์

คุณสามารถปิดการเชื่อมต่อระหว่างเว็บไซต์และบัญชีบุคคลที่สามของคุณได้โดยติดต่อเรา โดยใช้ข้อมูลการติดต่อด้านล่างหรือผ่านการตั้งค่าบัญชีของคุณ (ถ้ามี) เราจะพยายามลบข้อมูลใด ๆ ที่เก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเรานั่นคือได้รับจากบัญชีบุคคลที่สามดังกล่าวยกเว้นชื่อผู้ใช้และรูปภาพโปรไฟล์ที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ

การยอมจำนน

คุณรับทราบและยอมรับว่าคำถาม ความคิดเห็น คำแนะนำ ข้อเสนอแนะหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ (& quot; การส่ง & quot;) ที่คุณจัดหาให้กับเรานั้นไม่ใช่ความลับและจะกลายเป็นทรัพย์สินของเรา เราจะเป็นเจ้าของสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวรวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดและจะได้รับสิทธิ์ในการใช้งานและการเผยแพร่ผลงานที่ส่งโดยไม่จำกัด เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายเชิงพาณิชย์หรืออื่น ๆ โดยไม่มีการยอมรับหรือชดเชยให้กับคุณ

คุณสละสิทธิ์ทางศีลธรรมทั้งหมดสำหรับการส่งใด ๆ และคุณขอรับประกันว่าการส่งใดๆ ดังกล่าวเป็นต้นฉบับกับคุณหรือคุณมีสิทธิ์ที่จะส่งผลงานดังกล่าว คุณตกลงว่าจะไม่ขอความช่วยเหลือจากเราสำหรับการละเมิดหรือการยักยอกกรรมสิทธิ์ในการส่งผลงานของคุณ

เว็บไซต์และเนื้อหาของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์อาจมีลิงก์ (หรือคุณอาจส่งผ่านเว็บไซต์) ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ (& quot; เว็บไซต์บุคคลที่สาม & quot;) รวมถึงบทความภาพถ่ายข้อความกราฟิกรูปภาพการออกแบบเพลงเสียงวิดีโอ ข้อมูลแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์และเนื้อหาหรือรายการอื่น ๆ ที่เป็นของหรือมาจากบุคคลที่สาม (& quot; เนื้อหาของบุคคลที่สาม & quot;)

เว็บไซต์ของบุคคลที่สามและเนื้อหาของบุคคลที่สามดังกล่าวจะไม่ถูกตรวจสอบติดตามหรือตรวจสอบเพื่อความถูกต้องเหมาะสมหรือสมบูรณ์โดยเรา และเราจะไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เข้าถึงผ่านเว็บไซต์หรือบุคคลที่สาม - เนื้อหาของบุคคลที่โพสต์บนพร้อมใช้งานผ่านหรือติดตั้งจากเว็บไซต์รวมถึงเนื้อหาความถูกต้องความไม่พอใจความคิดเห็นความน่าเชื่อถือแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวหรือนโยบายอื่น ๆ ของหรือมีอยู่ในเว็บไซต์บุคคลที่สามหรือเนื้อหาของบุคคลที่สาม

การเชื่อมโยงหรืออนุญาตการใช้งานหรือติดตั้งเว็บไซต์บุคคลที่สามหรือเนื้อหาของบุคคลที่สามใด ๆ ไม่ได้หมายความถึงการอนุมัติหรือการรับรองโดยเรา หากคุณตัดสินใจที่จะออกจากเว็บไซต์และเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือเพื่อใช้หรือติดตั้งเนื้อหาของบุคคลที่สามคุณต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองและคุณควรตระหนักถึงข้อกำหนดในการให้บริการนี้ไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป

คุณควรตรวจสอบข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้องรวมถึงแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและการรวบรวมข้อมูลของเว็บไซต์ใด ๆ ที่คุณนำทางจากเว็บไซต์หรือเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันที่คุณใช้หรือติดตั้งจากเว็บไซต์ การซื้อใด ๆ ที่คุณทำผ่านเว็บไซต์ของบุคคลที่สามจะเป็นการผ่านเว็บไซต์อื่นและจากบริษัทอื่น ๆ และเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อดังกล่าวซึ่งอยู่ระหว่างคุณและบุคคลที่สามที่มีผลบังคับใช้

คุณยอมรับและรับทราบว่าเราไม่รับรองผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำเสนอบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามและคุณจะต้องไม่เป็นอันตรายจากความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว นอกจากนี้คุณจะต้องไม่เป็นอันตรายจากความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณหรืออันตรายที่เกิดจากการที่คุณเกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดในทางใดทางหนึ่งจากเนื้อหาของบุคคลที่สามหรือการติดต่อใด ๆ กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

ผู้ลงโฆษณา

เราอนุญาตให้ผู้โฆษณาแสดงโฆษณาและข้อมูลอื่น ๆ ในบางพื้นที่ของเว็บไซต์เช่นโฆษณาแถบด้านข้างหรือป้ายโฆษณา หากคุณเป็นผู้โฆษณาคุณจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับโฆษณาใด ๆ ที่คุณวางไว้ในเว็บไซต์และบริการใด ๆ ที่มีให้บนเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ที่ขายผ่านโฆษณาเหล่านั้น

นอกจากนี้ในฐานะผู้โฆษณาคุณรับประกันและรับรองว่าคุณมีสิทธิ์และสิทธิ์ในการวางโฆษณาบนเว็บไซต์รวมถึง แต่ไม่จำกัด เฉพาะสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาสิทธิ์ในการประชาสัมพันธ์และสิทธิ์ตามสัญญา

นอกจากนี้ในฐานะผู้โฆษณาคุณรับประกันและรับรองว่าคุณมีสิทธิ์ในการวางโฆษณาบนเว็บไซต์รวมถึง แต่ไม่จำกัด เฉพาะสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาสิทธิ์ในการประชาสัมพันธ์และสิทธิ์ตามสัญญา

เมื่อแคมเปญได้รับการอนุมัติจากทีม MIA แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ ตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงกลุ่มประชากรเป้าหมาย ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าทั้งหมดอย่างถูกต้องก่อนส่งแคมเปญของคุณ MIA ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกแคมเปญ ถึงแม้ว่าหลังจากที่เราอนุมัติแล้ว ถ้า ณ เวลาใด ๆ ระหว่างการปรับใช้ถ้าเราเห็นผู้ใช้โซเชียลมีเดียเป็นจำนวนมากรายงานว่าแคมเปญอยู่ในทางใดๆ ที่น่ารังเกียจ แปลกปลอมหรือหมิ่นประมาท เราจะคืนเฉพาะเงินส่วนต่างให้กับสิ่งที่ยังไม่ได้รับการแบ่งปันโดยผู้ใช้โซเชียลมีเดีย ณ จุดที่เรายุติแคมเปญ

เมื่อสิ้นสุดแคมเปญ ถ้า MIA ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้ - เนื่องจาก ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้โซเชียลมีเดียบางกลุ่มไม่ต้องการเข้าร่วมในแคมเปญ เครดิตที่ไม่ได้ใช้นี้จะถูกเก็บไว้ในบัญชีของคุณเพื่อจะใช้สำหรับแคมเปญกับ MIA ในภายหลัง

ในฐานะผู้โฆษณาคุณยอมรับว่าโฆษณาดังกล่าวอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ดิจิทัลมิลเลนเนียมของเรา (“ DMCA”) ประกาศและข้อกำหนดนโยบายตามที่อธิบายไว้ด้านล่างและคุณเข้าใจและยอมรับว่าจะไม่มีการคืนเงินหรือค่าตอบแทนอื่น ๆ สำหรับการลบเนื้อหา DMCA ปัญหาที่เกี่ยวข้อง เราเพียงแค่ให้พื้นที่ในการวางโฆษณาดังกล่าวและเราไม่มีความสัมพันธ์อื่น ๆ กับผู้โฆษณา

การจัดการเวบไซต์

เราขอสงวนสิทธิ์ แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัด ไปจนถึง:

(1) ตรวจสอบเว็บไซต์เพื่อหาการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้;

(2) ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ละเมิดดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรายงานผู้ใช้ดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย

(3) ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและไม่จำกัด ปฏิเสธการเข้าถึง จำกัด หรือปิดใช้งาน (เท่าที่เป็นไปได้ทางเทคโนโลยี) ส่วนใด ๆ ของคุณการสนับสนุนหรือส่วนใด ๆ ของมัน

(4) ตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวและไม่จำกัด เพียงประกาศหรือรับผิดชอบเพื่อลบออกจากเว็บไซต์หรือปิดการใช้งานไฟล์และเนื้อหาทั้งหมดที่มีขนาดใหญ่เกินไปหรือเป็นภาระต่อระบบของเรา

(5) จัดการเว็บไซต์ในลักษณะที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องสิทธิ์และทรัพย์สินของเราและเพื่อความสะดวกในการทำงานที่เหมาะสมของเว็บไซต์

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความปลอดภัย โปรดตรวจสอบ นโยบายส่วนบุคคล ของเราโดยการใช้เว็บไซต์นี้ คุณตกลงที่จะถูกผูกมัดตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งรวมอยู่ในข้อกำหนดของการใช้งานเหล่านี้ โปรดทราบว่าเว็บไซต์นี้เก็บข้อมูลในประเทศไทย

MIA Co. Ltd ตั้งภูมิลำเนาและมีสำนักงานในประเทศไทย หากคุณเข้าถึงเว็บไซต์จากสหภาพยุโรปสหรัฐอเมริกา หรือภูมิภาคอื่นๆ ของโลกด้วยกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่ควบคุมการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ใช้หรือเปิดเผยที่แตกต่างจากกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศไทย จากนั้นผ่านการใช้งานเว็บไซต์ต่อไป จากการที่คุณใช้เว็บไซต์ต่อไปคุณกำลังถ่ายโอนข้อมูลของคุณมายังประเทศไทย และคุณยินยอมอย่างชัดแจ้งว่ามีการถ่ายโอนและประมวลผลข้อมูลของคุณในประเทศไทย

ประกาศและนโยบายตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ดิจิทัลมิลเลนเนียม (DMCA)

การแจ้งเตือน

เราเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาใด ๆ ที่มีอยู่ในหรือผ่านทางเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์ใด ๆ ที่คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมโปรดแจ้งตัวแทนลิขสิทธิ์ที่ได้รับการแต่งตั้งของเราโดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่างนี้ ("ประกาศ")

สำเนาการแจ้งเตือนของคุณ จะถูกส่งไปยังบุคคลที่โพสต์หรือจัดเก็บวัสดุที่ถูกใส่ไว้ในการแจ้งเตือน โปรดทราบว่าตามกฎหมายของรัฐบาลกลางคุณอาจต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหากคุณทำการบิดเบือนความจริงที่เป็นสาระสำคัญในการแจ้งเตือน ดังนั้นหากคุณไม่แน่ใจว่าเนื้อหาที่อยู่ในหรือเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ คุณควรพิจารณาติดต่อทนายความก่อน .

การแจ้งเตือนทั้งหมดควรเป็นไปตามข้อกำหนดของ DMCA 17 USC § 512 (c) (3) และรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้:

(1) ลายเซ็นทางกายภาพหรืออิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของสิทธิ์เฉพาะที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด

(2) การระบุุงานที่มีลิขสิทธิ์ที่อ้างว่าถูกละเมิดหรือหากงานที่มีลิขสิทธิ์จำนวนมากบนไซต์ถูกครอบคลุมโดยประกาศรายการตัวแทนของงานดังกล่าวบนไซต์นั้น

(3 ) การระบุตัวตนของเนื้อหาที่อ้างว่าเป็นการละเมิดหรือเป็นเรื่องของกิจกรรมการละเมิดและจะถูกลบออกหรือการเข้าถึงที่จะต้องปิดการใช้งานและข้อมูลที่เพียงพอเพียงพอที่จะอนุญาตให้เราค้นหาเนื้อหา

(4) ข้อมูลที่เพียงพอที่จะอนุญาตให้เราติดต่อฝ่ายที่ร้องเรียน เช่นที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และถ้ามีที่อยู่อีเมลที่บุคคลที่ได้รับการร้องขออาจได้รับการติดต่อ

(5) ข้อความว่าฝ่ายที่ร้องเรียนมีความเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้เนื้อหาในลักษณะที่ร้องเรียนนั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวแทนหรือบุคคลนั้น

(6) คำแถลงว่าข้อมูลในการแจ้งเตือนนั้นถูกต้องและภายใต้บทลงโทษของการกระทำความผิดฝ่ายที่ร้องเรียนได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการในนามของเจ้าของสิทธิ์ที่ไม่เปิดเผยซึ่งถูกกล่าวหาว่าละเมิด

การยื่นเรื่องโต้แย้ง

หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ของคุณถูกลบออกจากเว็บไซต์อันเป็นผลมาจากความผิดพลาดหรือการระบุผิดคุณสามารถส่งการยื่นเรื่องโต้แย้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึง [เรา / ตัวแทนออกแบบลิขสิทธิ์ของเรา] โดยใช้ข้อมูลติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่าง )

เพื่อให้เป็นการยื่นเรื่องโต้แย้งที่มีประสิทธิภาพภายใต้ DMCA การยื่นเรื่องโต้แย้งของคุณจะต้องรวมสิ่งต่อไปนี้:

(1) การระบุวัสดุที่ถูกลบหรือปิดใช้งานและตำแหน่งที่วัสดุปรากฏขึ้นก่อนที่จะถูกลบหรือปิดใช้งาน

(2) ข้อความที่คุณจะยอมรับการให้บริการของกระบวนการจากฝ่ายที่ยื่นคำชี้แจงหรือตัวแทนของบุคคล;

(3) ชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

(4) คำสั่งภายใต้บทลงโทษการให้การเท็จว่าคุณมีความเชื่อโดยสุจริตว่าเนื้อหาที่เป็นปัญหาถูกลบออกหรือปิดใช้งานอันเป็นผลมาจากความผิดพลาดหรือการเปิดเผยเนื้อหาที่จะถูกลบหรือปิดใช้งาน

(5) ลายเซ็นทางกายภาพหรืออิเล็กทรอนิกส์ของคุณ

หากคุณส่งหนังสือโต้แย้งที่ถูกต้องตรงตามข้อกำหนดที่อธิบายไว้ข้างต้นเราจะเรียกคืนเนื้อหาที่ถูกลบหรือปิดใช้งานของคุณเว้นแต่ว่าเราได้รับการแจ้งเตือนจากฝ่ายที่ยื่นประกาศแจ้งให้เราทราบว่าบุคคลดังกล่าวได้ยื่นฟ้องศาล การมีส่วนร่วมในการละเมิดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เป็นปัญหา

โปรดทราบว่าหากคุณบิดเบือนความจริงอย่างมีนัยสำคัญว่าเนื้อหาที่ถูกปิดใช้งานหรือถูกลบออกโดยไม่ได้ตั้งใจหรือมีการระบุผิดคุณอาจต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายรวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าทนายความ การยื่นเรื่องโต้แย้งที่ไม่ถูกต้องถือว่าเป็นการให้ความเท็จ

การละเมิดลิขสิทธิ์

เราเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาใด ๆ ที่มีอยู่ในหรือผ่านทางเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์ใด ๆ ที่คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมโปรดแจ้งให้เราทราบทันทีโดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่าง ("ประกาศ") สำเนาของการแจ้งเตือนของคุณจะถูกส่งไปยังบุคคลที่โพสต์หรือจัดเก็บเนื้อหาที่ระบุไว้ในการแจ้งเตือน

โปรดทราบว่าตามกฎหมายของรัฐบาลกลางคุณอาจต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหากคุณทำการบิดเบือนความจริงที่เป็นสาระสำคัญในการแจ้งเตือน ดังนั้นหากคุณไม่แน่ใจว่าเนื้อหาที่อยู่บนหรือเชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ คุณควรพิจารณาติดต่อทนายความก่อน]

วาระและการเลิกจ้าง

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ในขณะที่คุณใช้งานเว็บไซต์ โดยไม่จำกัดข้อกำหนดอื่นใดของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการแยกแยะแต่เพียงผู้เดียวของเราและไม่มีการแจ้งเตือนหรือความรับผิด ปฏิเสธการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ (รวมถึงการปิดกั้นที่อยู่ IP บางส่วน) ให้กับบุคคลใด ๆ ด้วยเหตุผลใด ๆ หรือไม่มีเหตุผล รวมถึงโดยไม่มีข้อ จำกัดในการฝ่าฝืนการเป็นตัวแทนใด ๆ การรับประกันหรือข้อกำหนดที่มีอยู่ในข้อกำหนดการใช้งานหรือตามกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ ที่มีผลบังคับใช้ เราอาจยุติการใช้งานหรือมีส่วนร่วมของคุณในเว็บไซต์หรือลบ [บัญชีของคุณและ] เนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่คุณโพสต์ไว้ตลอดเวลาโดยไม่มีคำเตือนในการแยกแยะความแตกต่างของเรา

หากเรายุติหรือระงับบัญชีของคุณไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามคุณจะถูกห้ามไม่ให้ลงทะเบียนและสร้างบัญชีใหม่ภายใต้ชื่อของคุณชื่อปลอมหรือยืมหรือชื่อของบุคคลที่สามแม้ว่าคุณอาจจะทำหน้าที่แทน ของบุคคลที่สาม

นอกเหนือจากการยกเลิกหรือระงับบัญชีของคุณเราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายที่เหมาะสมรวมถึงการดำเนินคดีทางแพ่งทางอาญาและทางกฎหมาย

การแก้ไขและการหยุดชะงัก

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือลบเนื้อหาของเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาหรือด้วยเหตุผลใดก็ตามขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตามเราไม่มีข้อผูกมัดในการอัพเดทข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือหยุดทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ตลอดเวลา

เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนราคา การระงับหรือการหยุดให้บริการเว็บไซต์

เราไม่สามารถรับประกันว่าเว็บไซต์จะสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา เราอาจประสบปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือปัญหาอื่น ๆ หรือจำเป็นต้องทำการบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้องกับไซต์ทำให้เกิดการขัดจังหวะความล่าช้าหรือข้อผิดพลาด

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ปรับปรุง ระงับ หยุดชั่วคราวหรือแก้ไขเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาหรือด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณตกลงว่าเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับการสูญเสีย ความเสียหายหรือความไม่สะดวกที่เกิดจากการที่คุณไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ในช่วงเวลาหยุดทำงานหรือหยุดการทำงานของไซต์

ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ที่จะถูกตีความว่าเป็นข้อผูกมัดให้เราดูแลและสนับสนุนเว็บไซต์หรือเพื่อให้การแก้ไขการปรับปรุงหรือการเผยแพร่ใด ๆ ในการเชื่อมต่อนั้น

กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อกำหนดการใช้งานและการใช้งานเว็บไซต์ของคุณอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทยที่ใช้บังคับกับข้อตกลงที่ทำขึ้นและจะต้องดำเนินการภายในประเทศไทยโดยไม่คำนึงถึงหลักการขัดกันของกฎหมาย

การระงับข้อพิพาท

ตัวเลือก 1:

การดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นกับคุณหรือเรา (เรียกรวมกันว่า "คณะ" และ "กลุ่มบุคคล" รายบุคคล) จะเริ่มขึ้นหรือถูกดำเนินคดีในประเทศไทยและกลุ่มบุคคลยินยอมและสละการป้องกันทั้งหมดของการขาดเขตอำนาจศาลส่วนบุคคลและสภาที่ไม่ได้อยู่ร่วมกับสถานที่และเขตอำนาจศาลในประเทศไทย

การใช้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาสำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศและพระราชบัญญัติธุรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นรูปธรรม (UCITA) ไม่รวมอยู่ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ไม่ว่าในกรณีใดจะไม่มีการเรียกร้องการกระทำหรือการดำเนินการใด ๆ ของกลุมบุคคลฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เกี่ยวข้องในทางใดทางหนึ่งต่อเว็บไซต์จะเริ่มขึ้นนานกว่าสามปีหลังจากสาเหตุของการกระทำเกิดขึ้น

ตัวเลือก 2: การเจรจาอย่างไม่เป็นทางการ

เพื่อเร่งแก้ไขและควบคุมค่าใช้จ่ายของข้อพิพาทการโต้แย้งหรือการอ้างสิทธิ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ ("ข้อพิพาท" และเรียกรวมกันว่า "ข้อพิพาท") ที่คุณหรือเราแต่ละคน (เป็นรายบุคคล "และเรียกรวมกันว่า"กลุ่มบุคคล") คู่คณะตกลงที่จะพยายามเจรจาข้อพิพาทใด ๆ ก่อน (ยกเว้นข้อพิพาทที่ระบุไว้ด้านล่างโดยชัดแจ้ง) อย่างไม่เป็นทางการเป็นเวลาอย่างน้อย 45 วันก่อนเริ่มการอนุญาโตตุลาการ การเจรจาอย่างไม่เป็นทางการดังกล่าวเริ่มเมื่อมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากกลุ่มบุคคลหนึ่งไปยังอีกกลุ่มบุคคลอื่น

การผูกพันอนุญาโตตุลาการ

หากคู่กรณีไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาทได้โดยการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการข้อพิพาท (ยกเว้นข้อพิพาทที่ยกเว้นโดยชัดแจ้งด้านล่าง) จะได้รับการแก้ไขในที่สุด คุณเข้าใจที่ไม่มีบทบัญญัตินี้ คุณจะมีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องในศาลและมีคณะลูกขุนพิจารณาคดี

ค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการของคุณและส่วนแบ่งค่าตอบแทนอนุญาโตตุลาการของคุณจะถูกควบคุมโดยกฎผู้บริโภคในประเทศไทย [หากค่าใช้จ่ายดังกล่าวถูกกำหนดโดยอนุญาโตตุลาการให้มากเกินไปเราจะจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการอนุญาโตตุลาการทั้งหมด]

อนุญาโตตุลาการอาจดำเนินการด้วยตนเองผ่านการส่งเอกสารทางโทรศัพท์หรือทางออนไลน์ อนุญาโตตุลาการจะทำการตัดสินใจเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลเว้นแต่จะได้รับการร้องขอจากกลุ่มบุคคลฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

อนุญาโตตุลาการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้และอาจมีการโต้แย้งคำตัดสินใด ๆ หากอนุญาโตตุลาการไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยกฎประเทศไทยหรือกฎหมายที่บังคับใช้อนุญาโตตุลาการจะดำเนินการในประเทศไทย

ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้คู่กรณีอาจดำเนินคดีในศาลเพื่อบังคับให้อนุญาโตตุลาการอยู่ในกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการหรือเพื่อยืนยันแก้ไขยกเลิกหรือตัดสินคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการที่เข้ามา

หากมีเหตุผลใด ๆ ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในศาลมากกว่าการอนุญาโตตุลาการข้อพิพาทจะเริ่มหรือดำเนินคดีในประเทศไทยและภาคีได้รับความยินยอมและสละการป้องกันทั้งหมดของการขาดเขตอำนาจศาลส่วนบุคคลไปยังสถานที่และเขตอำนาจศาลในประเทศหรือศาลดังกล่าว

การใช้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาสำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศและพระราชบัญญัติการทำธุรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์เครื่องแบบ (UCITA) ไม่รวมอยู่ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

ไม่ว่าในกรณีใดข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยกลุ่มบุคคลฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เกี่ยวข้องในทางใดทางหนึ่งกับเว็บไซต์จะเริ่มขึ้นมานานกว่า 3 ปีหลังจากสาเหตุของการกระทำเกิดขึ้น หากพบว่าข้อกำหนดนี้ผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ กลุ่มบุคคลทั้งสองจะไม่เลือกที่จะตัดสินข้อพิพาทใด ๆ ที่อยู่ในส่วนของบทบัญญัตินี้ซึ่งพบว่าผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ และข้อพิพาทดังกล่าวจะถูกตัดสินโดยศาลในเขตอำนาจศาลข้างต้นและคู่สัญญาตกลงที่จะส่งไปยังเขตอำนาจศาลส่วนบุคคลของศาลนั้น

ตัวเลือก 3: อนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพัน

เพื่อเร่งแก้ไขและควบคุมค่าใช้จ่ายของข้อพิพาทการโต้แย้งหรือการอ้างสิทธิ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ ("ข้อพิพาท" และ "การระงับข้อพิพาท") รวมถึงข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากคุณหรือเรา "กลุ่มบุคคล"และเรียกรวมกันว่า"คณะ") จะได้รับการแก้ไขและสุดท้ายโดยอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพัน

คุณต้องเข้าใจว่าถ้าไม่มีบทบัญญัตินี้ คุณจะมีสิทธิที่จะฟ้องร้องในศาลและมีการทดลองทางกฎหมาย อนุญาโตตุลาการจะเริ่มและดำเนินการภายใต้กฎอนุญาโตตุลาการพาณิชย์แห่งประเทศไทย

ค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการของคุณและส่วนแบ่งค่าตอบแทนอนุญาโตตุลาการของคุณจะถูกควบคุมโดยกฎผู้บริโภคในประเทศไทย [หากค่าใช้จ่ายดังกล่าวถูกกำหนดโดยอนุญาโตตุลาการให้มากเกินไปเราจะจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการอนุญาโตตุลาการทั้งหมด]

อนุญาโตตุลาการอาจดำเนินการด้วยตนเองผ่านการส่งเอกสารทางโทรศัพท์หรือทางออนไลน์ อนุญาโตตุลาการจะทำการตัดสินใจเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลเว้นแต่จะได้รับการร้องขอจากกลุมบุุคคลฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง อนุญาโตตุลาการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับและรางวัลใด ๆ อาจถูกท้าทายหากอนุญาโตตุลาการไม่สามารถทำเช่นนั้นได้

เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นตามกฎไทยหรือกฎหมายที่บังคับใช้อนุญาโตตุลาการจะดำเนินการในประเทศไทย ยกเว้นเป็นอย่างอื่น

การลงโทษ

อาจมีข้อมูลบนเวปไซต์ที่มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ความไม่ถูกต้อง หรือการละเว้นที่อาจเกี่ยวข้องกับเวปไซต์ รวมถึงคำอธิบายการกำหนด ราคา ความพร้อมใช้งาน และข้อมูลอื่น ๆ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดความไม่ถูกต้อง หรือการละเว้นและการเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้ปฏิเสธ

เว็บไซต์มีให้ตามพื้นฐานและสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน คุณยอมรับว่าการใช้เว็บไซต์และบริการของเราจะเป็นความเสี่ยงของคุณเองจนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายกำหนดไว้ เราปฏิเสธการรับประกันความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเพื่อการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์และการใช้งานของคุณรวมถึงโดยไม่มีข้อจำกัดการรับประกันโดยนัยของการใช้งานที่ไม่เหมาะสม เราไม่รับประกันหรือรับรองเกี่ยวกับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาของเว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์และเราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ (1) 2) ความเสียหายส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของธรรมชาติใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ของคุณ (3) การเข้าถึงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือใช้บริการที่ปลอดภัยของเราและ / หรือใด ๆ ที่เก็บไว้นั้น (4) การขัดจังหวะหรือการหยุดการส่งไปยังหรือจากเว็บไซต์ (5) ข้อบกพร่องไวรัสมังกรชาวทมิฬหรือสิ่งที่อาจถูกส่งผ่านเว็บไซต์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ 6) ข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใด ๆ ในเนื้อหาและวัสดุใด ๆ หรือการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่ได้รับจากการใช้เนื้อหาใด ๆ โพสต์ส่งผ่านหรืออื่น ๆ ที่มีอยู่ผ่านทางเว็บไซต์ เราไม่รับประกัน, รับรอง, รับประกันหรือรับผิดชอบต่อความรับผิดชอบของผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่โฆษณาหรือห้ามโฆษณาหรือเสนอโดยบุคคลที่สามผ่านเว็บไซต์ใด ๆ เว็บไซต์หรือโทรศัพท์มือถือใด ๆ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับหรือในวิธีใด ๆ ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการทำธุรกรรมใด ๆ ระหว่างคุณและผู้ให้บริการบุคคลที่สามของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

เช่นเดียวกับการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านสื่อใด ๆ หรือในสภาพแวดล้อมใด ๆ คุณควรใช้การตัดสินที่ดีที่สุดและการออกกำลังกายข้อควรระวังที่เหมาะสม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ไม่ว่าในกรณีใดๆ เรา หรือกรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของเรา จะต้องรับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ ของการสูญเสียการอ้างอิงทางอ้อม การฝ่าฝืน ผลกระทบพิเศษ ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายใด ๆ หรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ของคุณแม้ว่าเราจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว

หากกฎหมายเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับคุณบางคนหรือทั้งหมดข้อจำกัดความรับผิดชอบหรือข้อ จำกัดข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณและคุณอาจมีสิทธิ์เพิ่มเติม

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหายและทำให้เราไม่เป็นอันตรายรวมถึงบริษัทในเครือและเจ้าหน้าที่ตัวแทนพันธมิตรและพนักงานของเราทุกคนจากการสูญเสียความเสียหายความรับผิดการเรียกร้องหรือความต้องการ รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทนายความที่สมเหตุสมผลทำโดยบุคคลที่สามเนื่องจากหรือเกิดจาก: (1) การมีส่วนร่วมของคุณ (2) การใช้งานเว็บไซต์ (3) ฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ (4) การฝ่าฝืนการรับรองและการรับประกันของคุณที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้; (5) การละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา หรือ (6) การกระทำที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้อื่น ๆ ของเว็บไซต์ที่คุณเชื่อมต่อผ่านเว็บไซต์

แม้จะมีการกล่าวมาข้างต้นเราขอสงวนสิทธิ์ในค่าใช้จ่ายของคุณเพื่อรับผิดชอบในการป้องกันและควบคุมเฉพาะเรื่องใดๆ ที่คุณจำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่เราและคุณตกลงที่จะร่วมมือกับคุณด้วยค่าใช้จ่ายการเรียกร้อง เราจะใช้ความพยายามตามสมควรในการแจ้งให้คุณทราบถึงการเรียกร้องการกระทำหรือการดำเนินการใดๆ ที่อยู่ภายใต้การชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าว

ข้อมูลผู้ใช้

เราจะเก็บรักษาข้อมูลบางอย่างที่คุณส่งไปยังเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ แม้ว่าเราจะทำการสำรองข้อมูลตามปกติเป็นประจำ แต่คุณต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลทั้งหมดที่คุณส่งหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใด ๆ ที่คุณทำโดยใช้เว็บไซต์

คุณยอมรับว่า เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายของข้อมูลใด ๆ และคุณขอสละสิทธิ์ในการดำเนินการใด ๆ กับเราที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียหรือความเสียหายของข้อมูลดังกล่าว

การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกรรมและลายเซ็น

เยี่ยมชมเว็บไซต์ ส่งอีเมลถึงเรา และกรอกแบบฟอร์มออนไลน์เป็นการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณยินยอมที่จะรับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์และคุณยอมรับว่าข้อตกลงประกาศการเปิดเผยและการสื่อสารอื่น ๆ ทั้งหมดที่เราให้แก่คุณทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอีเมลและบนไซต์นั้นเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายใด ๆ ที่การสื่อสารดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร

คุณยินยอมที่จะใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ สัญญา คำสั่งซื้อและการบันทึกอื่น ๆ และการส่งมอบประกาศทางอิเล็กทรอนิกส์ นโยบายและบันทึกการทำธุรกรรมที่เริ่มต้นหรือเป็นผลมาจากเราหรือผ่านทางเว็บไซต์

คุณสละสิทธิ์หรือข้อกำหนดใด ๆ ภายใต้กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ กฎระเบียบหรือกฎหมายอื่น ๆ ในเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่ต้องการลายเซ็นต้นฉบับหรือการส่งมอบหรือเก็บรักษาบันทึกที่ไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์หรือเพื่อการชำระเงินหรือการให้สินเชื่อโดยวิธีอื่นใดนอกจากวิธีอิเล็กทรอนิกส์

เบ็ดเตล็ด

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้และนโยบายหรือกฎการดำเนินงานใด ๆ ที่เราโพสต์ไว้บนเว็บไซต์ถือเป็นข้อตกลงและความเข้าใจทั้งหมดระหว่างคุณกับเรา ความล้มเหลวของเราในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดในการให้บริการนี้จะไม่ดำเนินการเป็นการสละสิทธิ์หรือบทบัญญัติดังกล่าว

ข้อกำหนดการใช้งานนี้ดำเนินการอย่างเต็มที่ตามที่กฎหมายอนุญาต เราอาจมอบหมายสิทธิและภาระหน้าที่ของเราให้ผู้อื่นได้ตลอดเวลา เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความสูญเสียความเสียหายความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการกระทำที่เกิดจากสาเหตุใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผล

หากข้อกำหนดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ถูกพิจารณาว่าผิดกฎหมายเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ข้อกำหนดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดนั้นจะถูกตัดออกจากข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้และไม่ส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ ของบทบัญญัติที่เหลืออยู่ใด ๆ

ไม่มีการร่วมทุน หุ้นส่วน การรับจ้างหรือเอเย่นต์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเราอันเป็นผลมาจากข้อกำหนดการใช้งานหรือการใช้งานเว็บไซต์ คุณยอมรับว่าข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้จะไม่ถูกตีความกับเราโดยอาศัยอำนาจในการร่างขึ้น

คุณจะยกเว้นการป้องกันใด ๆ และทั้งหมดที่คุณอาจได้รับตามรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้และฝ่ายที่ไม่ได้ลงชื่อในการใช้ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

ติดต่อเรา

หากต้องการแก้ไขข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์โปรดติดต่อเราที่: [email protected]

นโยบายการคืนเงินและยกเลิก

ธุรกิจสามารถยกเลิกแคมเปญที่พวกเขาตั้งค่า จนถึงจุดก่อนที่มันจะถูกส่งไปยังผู้ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อเชิญพวกเขาให้เข้าร่วมในแคมเปญที่ตกลงกันไว้ เมื่อแคมเปญดำเนินการไปแล้วจะไม่สามารถคืนเงินได้เนื่องจากผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จะได้รับเครดิตสำหรับการแชร์โพสต์และจะได้รับค่าตอบแทนสำหรับการทำเช่นนั้น

หาก MIA ล้มเหลวในการปรับใช้และ / หรือส่งมอบบริการที่ตกลงกันไว้สำหรับธุรกิจเช่นปัญหาทางเทคนิค MIA จะให้บริการคืนเงินเต็มจำนวนแก่ลูกค้า

เมื่อแคมเปญเสร็จสมบูรณ์ หากงบประมาณที่ได้รับไม่ได้ถูกใช้หมด (ตัวอย่างเช่นหากผู้ใช้โซเชียลมีเดียไม่เพียงพอที่จะแชร์โพสต์) เงินที่ยังไม่ได้ใช้จะปรากฏในส่วนใบเสร็จรับเงินของแผงควบคุมธุรกิจ MIA ธุรกิจสามารถกำหนดเงินเหล่านี้ให้กับอีกแคมเปญ แคมเปญในอนาคตหรือขอเงินคืนให้ สามารถขอเงินทุนกลับมาได้ทางอีเมล [email protected]

สินค้าและราคา

ธุรกิจจะจ่ายเงิน 35 บาทสำหรับผู้ใช้โซเชียลมีเดียทั่วไปทุกคน และ 90 บาทสำหรับผู้ใช้โซเชียลมีเดียทุกคนที่แชร์โพสต์ธุรกิจของตนเองลงในโซเชียลมีเดียที่เลือก การกำหนดราคานี้จะแสดงอย่างชัดเจนเมื่อตั้งค่าแคมเปญและงบประมาณ ธุรกิจจะตระหนักถึงต้นทุนการให้บริการอย่างเต็มที่ก่อนที่จะยอมรับกิจกรรม

ผลิตภัณฑ์ MIA เป็นบริการเชื่อมต่อธุรกิจกับผู้ใช้โซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องเพื่อแชร์ข้อความธุรกิจให้พวกเขาในบัญชีโซเชียลมีเดีย